Wetgevingsoverleg : Tijdelijke regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen alsmede voorzieningen inzake de mogelijkheid tot vaststelling van een nieuwe eindtermijn voor gebruik door de diensten van in het kader van hun taakuitvoering met bijzondere bevoegdheden verworven bulkdatasets en de invoering van een bindende toets ex ante van verleende toestemmingen voor de real time interceptie van verkeers-en locatiegegevens (Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen) (TK 36263 )

De vergadering is geweest

16 oktober 2023
15:45 - 23:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging spreektijden

Opgegeven spreektijd per fractie (1e + 2e termijn):
VVD: 15 minuten
D66: 15 minuten
PVV: 15 minuten
CDA: 15 minuten
SP: 15 minuten
PvdA: 9 minuten
FVD: 12 minuten
SGP: 10 minuten
Volt: 10 minuten
BBB: 12 minuten
CU: 10 minuten

 

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • K.H. Ollongren
  minister van Defensie

Deelnemers

 • E.A. Haverkort (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • H.M. Krul (CDA)
 • N.G.J. Temmink (SP)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Tijdelijke regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen alsmede voorzieningen inzake de mogelijkheid tot vaststelling van een nieuwe eindtermijn voor gebruik door de diensten van in het kader van hun taakuitvoering met bijzondere bevoegdheden verworven bulkdatasets en de invoering van een bindende toets ex ante van verleende toestemmingen voor de real time interceptie van verkeers-en locatiegegevens (Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data