Commissievergaderingen

Woensdag 4 oktober 2023

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Vierlandenoverleg OCW & Voortgang Caribische Landen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Goed bestuur en toezicht binnen de zorg

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Circulaire economie

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie (36372)

Rondetafelgesprek
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Erfgoed

Commissiedebat
Troelstrazaal

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Roeland Cooijmans

Verhoor

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Voorstel van het lid Tjeerd de Groot, mede namens de fracties van VVD en CDA m.b.t. deelname rondetafelgesprek Glyfosaat

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Piri (PvdA) tot een briefing over veiligheidssituatie Kosovo

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Ontvangst delegatie Committee for the Environment, Climate and Energy management of the State Parliament of Baden-Württemberg

Gesprek
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Storingsproblematiek en cybersecurity van omvormers voor zonnepanelen (geannuleerd) (agenda overgeheveld naar CD Online veiligheid en cybersecurity d.d. 8 november )

Commissiedebat
Geannuleerd

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 13:15 - 16:15 uur

Bart Jan van Ettekoven

Verhoor

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Het lid Becker (VVD) ontvangt in een bijzondere procedure de vrouwenrechtenactiviste Nice Nailantei Leng’ete

Bijzondere procedure
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Marktordening retailmarkt energie (TOT NADER ORDER UITGESTELD - NA HET VERKIEZINGRECES)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2024 (TK 36410-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het afschalen van de A-status van COVID-19 - 2023P12264

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2024 (TK 36410-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (TK 36410-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Buitenlandse inmenging en beïnvloeding

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Financiën decentrale overheden (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:30 - 18:00 uur

Glyfosaat

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Piri (PvdA) tot verlengen van het commissiedebat Consulaire Zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Ceder (CU) om een brief over de situatie in Nagorno-Karabach

E-mailprocedure
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Mark Rutte

Verhoor

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 22:00 uur

Diner met leden Belgische commissie voor Energie, leefmilieu en klimaat

Werkbezoek
Belgische Ambassade

Europese Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 23:59 uur

Servië en Kosovo (tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
Geannuleerd Servië en Kosovo

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:30 - 17:45 uur

Aanbieding petitie door PostCovidNL en Long Covid Nederland over postcovid

Petitie
Petitie Statenpassage