Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

4 oktober 2023
13:00 - 13:45 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • W. Paulusma (D66)
 • J. Wuite (D66)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • Y. Bijenhof (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissieregeling van werkzaamheden

  Geen punten aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  36401 Nota van wijziging inzake wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toestemming deelname aan een technische briefing over Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen) (Kamerstuk 36401)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Adviezen van het Cft inzake ENNIA

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel oplevering Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overzicht documenten Parlis met cie KR als volgcommissie:

 11. 11

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z15252 Aan stas. BZK - afschrift vragen m.b.t. openstelling van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht op Aruba,Curacao en Sint Maarten  14-09-2023  -> Rappelleren, verzoek antwoord voor begrotingsbehandeling KR.
  2. 2023Z15268 Aan stas. BZK - afschrift vragen m.b.t. dringende update aangaande Parkietenbos en verzoek tot ingrijpen en nader onderzoekstaat 14-09-2023
  3. 2023Z15215 Aan stas. BZK - Verzoek schriftelijke reactie over de gestelde vragen eindverslag van de EU-Rapporteurs KR. Relatie Caribisch deel Koninkrijk met de EU 14-09-2023
  4. 2023Z15254 Aan stas. BZK en min. SZW reactie m.b.t. WW-uitkering meenemen naar Caribisch Nederland  14-09-2023
  5. 2023Z13192 Aan stas. BZK - Inbreng schriftelijk overleg over kabinetsreactie op rapport "Curacao: weinig verbetering in de bescherming van Venozolanen"van Amnesty International 03-07-2023 (uitstelbrief stas. 1 sept. 2023)
  6. 2023Z10954 Aan stas. BZK - Verzoek over stand van zaken over uitvoering motie Wuite/van Raan.  15-06-2023
  7. 2023Z10956 Aan stas. BZK en min. BuZa - Verzoek om een update van de voortgang over ondersteuning aan Caribische landen bij totstandkoming van int. verdragen 15-06-2023  -> Rappelleren, verzoek antwoord voor begrotingsbehandeling KR.
  8. 2023Z08102 Aan stas. BZK - Tweede rappel verzoek stavaza rijkswet Aruba financieel toezicht 20-04-2023 (uitstelbrief stas. 25-04-2023)
  9. 2023Z04052 Aan stas. BZK - Verzoek stavaza rijkswet Aruba financieel toezicht 09-03-2023
  10. 2023Z03441 Aan stas. BZK - Verzoek op hoogte houden vervolg Ecostatia 24-02-2023
  11. 2022Z25467 Aan min. Klimaat en Energie - Afschrift vragen brief APC verduurzaming 16-12-2022
  12. 2022Z10093 Aan staatssecretaris BZK - Aanbieding verslag RAft 20-05-2022
 12. 12

  Geplande activiteiten commissie

  • wo 04-10-2023 13.00 - 13.45  Procedurevergadering
  • Begrotingsbehandeling week van 17-19 oktober
  Verkiezingsreces: vrijdag 27 oktober t/m woensdag 22 november 2023
  • ma 11-12-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten voor Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  • wo 20-12-2023 13.00 - 13.45  Procedurevergadering

  Ongeplande activiteiten voor na verkiezingen:
  • Gesprek opstellers wetenschappelijk factsheet Artikel 73 VN Handvest 
  • Technische briefing Voortgang verkenning openbare dienstverplichting vluchten Saba en Sint Eustatius