Agendapunten

 1. 1

  Reactie op de motie van het lid Van der Graaf c.s. over nationale wetgeving voor een verbod op het vernietigen van niet-verkochte goederen (Kamerstuk 32852-221)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over toezenden brief met beleidsopties ter reductie van sigarettenfilters in zwerfafval

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken uitwerking Circulair Materialenplan (CMP1)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over het CE Delft-rapport ‘CO2-winst met kunststofrecyclaat’ dat in opdracht van NRK Recycling is opgesteld

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Circulair plastic

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Diverse onderwerpen op het gebied van circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beoordeling afval of niet en experimenteren circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsopties ter reductie van sigarettenfilters in zwerfafval

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken implementatie duurzaamheidscriteria biogrondstoffen in regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Visie op verduurzaming kledingindustrie, overzicht van stimuleringssubsidies en overleg met banken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage beleidsprogramma circulair textiel 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Monitoring zwerfafval 2e helft 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitbreiding aanpak kunststof producten voor eenmalig gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Diverse onderwerpen ten aanzien van verbranden en storten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie op ‘Joint industry statement from the Packaging Value Chain’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toelichting circulaire klimaatmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken omtrent de uitvoering van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over nationale wetgeving voor een verbod op het vernietigen van niet-verkochte goederen (Kamerstuk 32852-221)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Diverse onderwerpen op het gebied van de circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van Esch over een plan om producten waarin bont, dons van levend geplukte dieren, angorawol of kangoeroeleer is verwerkt uit Nederlandse winkels te weren (Kamerstuk 36254-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Tijdlijn van maatregelen in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het rapport van het College van Rijksadviseurs "Vandaag besteld, morgen circulair"

  Te behandelen:

  Loading data