Commissievergaderingen

Dinsdag 3 oktober 2023

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Peter Veld

Verhoor

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wereldbank Jaarvergadering

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 funderend onderwijs en onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

'Herijking en verrijking van het strafrechtelijke sanctiestelsel met het oog op het terugdringen van de korte vrijheidsstraf'

Petitie
Petitie Statenpassage

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

petitieaanbieding inzake behoud vrije huursector van Policy2Practice, namens VVA

Petitie
Petitie Statenpassage

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Aanbieding brandbrief bezorgde ambtenaren m.b.t. uitvoering van aanpak van klimaat- en ecologische crisis

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Stichting Mantelzorgelijk-manifest m.b.t. mantelzorgers

Petitie
Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

'Houd ons voedsel gentech vrij'

Petitie
Petitie Statenpassage

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding petitie door VNG en IPO met betrekking tot de financiën van decentrale overheden (verplaatst naar 17 oktober 2023)

Petitie
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Petitie Stop de limonadetaks op plantaardige melk (Verplaatst naar 24 oktober 2023)

Petitie
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

NAVO Defensie Ministeriële (commissiedebat omgezet in een schriftelijk overleg)

Inbreng schriftelijk overleg

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - delegatieoverleg

Delegatievergadering
Eerste Kamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:45 - 17:45 uur

Openbaar gesprek met de Raad van State over de Septemberrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht

Gesprek
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Regeldruk in de zorg

Technische briefing
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door de Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Boswijk (CDA) tot annuleren van het commissiedebat Verduurzaming Industrie op 5 oktober a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Publicatie 'Schaarste schuurt' van de Onderwijsraad

Technische briefing
Troelstrazaal

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

NAVO PA - Voorbereiding NAVO PA Annual Session in Kopenhagen

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Rapport van de 17e Studiegroep Begrotingsruimte

Technische briefing
Geannuleerd