Commissievergaderingen

Maandag 26 juni 2023

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 18:00 uur

Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2023 en voortzetting beantwoording commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 15:00 uur

Gesprekken benoemingscommissie

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 11:45 uur

Gesprek met de Deense minister van Immigratie en integratie Kaare Dybvad Bek over het Europese asielstelsel

Gesprek
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) het commissiedebat Digitale ontwikkelingen in de zorg te verplaatsen naar donderdag 29 juni a.s. (i.p.v. CD Ziekenhuiszorg)

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorhangprocedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 18:00 uur

Interparlementaire Conferentie over de rol van de nationale parlementen bij het toezicht op de besteding van EU-middelen en het Next Gereneration EU-plan

Vergadering
Brussel (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen vanaf dag één” (36139) (vervolg)

Notaoverleg
Troelstrazaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel voorbereidingsgroep hoorzitting verkenningsfase formatie 2021

E-mailprocedure
(besloten)