E-mailprocedure : Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) het commissiedebat Digitale ontwikkelingen in de zorg te verplaatsen naar donderdag 29 juni a.s. (i.p.v. CD Ziekenhuiszorg)

De vergadering is geweest

26 juni 2023
12:00 uur
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Onderstaand treft u aan een verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om het (zojuist in verband met de overlap met de plenaire agenda tot nader order uitgestelde) commissiedebat Digitale ontwikkelingen in de zorg te verplaatsen naar donderdag 29 juni a.s. van 13.00 tot 17.00 uur. Het op dat tijdstip geplande commissiedebat Ziekenhuiszorg wordt dan verschoven.
 
Graag verneem ik uiterlijk maandag 26 juni a.s.  om 12.00 uur of u dit verzoek steunt*. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst.
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid:
“2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund
 
Met vriendelijke groet,
 
Esmeijer, M.E.
 
plaatsvervangend griffier
GC Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)70-3182080 |
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Berg, J. van den Verzonden: vrijdag 23 juni 2023 14:16
Aan: Commissie VWS <cie.vws@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Verzoek e-mail procedure
 
Beste Marc,
 
Het commissie debat over digitale ontwikkelingen in de zorg vervalt dinsdagavond. Mijn voorstel is het debat ziekenhuiszorg te verschuiven en dan donderdagmiddag debat digitale ontwikkelingen te doen. Daarvoor zou ik graag e-mail procedure willen starten.
Hartelijke groet Joba
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Van den Berg het commissiedebat Digitale ontwikkelingen in de zorg te verplaatsen naar donderdag 29 juni a.s. (i.p.v. CD Ziekenhuiszorg)

    Te behandelen:

    Loading data