Commissievergaderingen

Woensdag 12 april 2023

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Constitutionele toetsing (verplaatst naar 19 april 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rechten van in Nederland verblijvende kinderen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Ondernemen en bedrijfsfinanciering (VERPLAATST NAAR 19 APRIL 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:30 - 11:00 uur

Voorbereidingsgroep Hergebruik en recycling van bouwmaterialen

Vergadering
Zandtkamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Aanbieding jaarverslag 2022 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Herziening Verordening CO2-emissies vrachtwagens en bussen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:30 uur

Bouwregelgeving (verplaatst naar 31 mei 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

Afwijzing Backpay KNIL Weduwen

Petitie
Petitie Statenpassage

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Technische briefing taskforce financieel beheer

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050(Omgezet in Notaoverleg op 17 april 2023)

Commissiedebat
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen (Tijdelijke wet onderzoeken...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake de uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Oorlogsgetroffenen

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbespreking procedurevergadering

Gesprek
Klomp├ęzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030 (VERPLAATST NAAR 20 APRIL 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klomp├ęzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Mobieltjes in de klas

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Onderhandelingen Europese handelsakkoorden in eindfase

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Gesprek rapporteurs ERTMS Fahid Minhas (VVD) en Lisa van Ginneken (D66) met ambtenaren IenW.

Vergadering
Schoutenkamer