Commissiedebat : Oorlogsgetroffenen

De vergadering is geweest

12 april 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
spreektijd 4 minuten per fractie maximaal.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • W. Paulusma (D66)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • L.M. Werner (CDA)
 • V. Maeijer (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (Kamerstuk 20454-170)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Rapport onderzoek backpay weduwen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Projectplan ‘Collectieve erkenning Indische Gemeenschap in Nederland – een extra impuls 2021-2024’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over het bericht van het Indisch Platform 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Convenant ‘Vindbaar en toereikend aanbod van ondersteuning voor de tweede generatie oorlogsgetroffenen’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken beleid Oorlogsgetroffenen WOII

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afdoen schriftelijk overleg naar aanleiding van de voorhang van de subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie om de Tweede Kamer te informeren over afdoening van de motie Van Gerven over een backpay regeling voor weduwen en de collectieve erkenning Indische gemeenschap in Nederland (Kamerstuk 35570-XVI-125)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Appreciatie motie Van Haga (Kamerstuk 36200-V-51)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Adviesrapport ‘Deel en Verbind’ van de Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het rapport ‘Onderzoek Backpay-regeling weduwen’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport 'onderzoek backpay weduwen' (Kamerstuk 20454-172)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over vragen over Backpay-kwestie weduwen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over Backpay-regeling voor weduwen

  Te behandelen:

  Loading data