Commissievergaderingen

Vrijdag 31 maart 2023

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Leijten (SP) om ontvangst brief en uitwerking over het toezicht op de MIVD en AIVD

E-mailprocedure
(besloten)