Commissievergaderingen

Maandag 30 januari 2023

Europese Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 20:00 uur

COSAC Voorzitters

Werkbezoek
Zweden

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Initiatiefnota van het lid Kathmann over De herovering van de platformeconomie (35230) (verplaatst naar 3 april 2023)

Notaoverleg
(verplaatst)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Initiatiefnota “Recht doen waar recht ontbreekt” (Kamerstuk 36096)

Notaoverleg
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel Thijssen (PvdA) om CD NPLG en pacht te annuleren en namens de cie LNV om een plenair debat te verzoeken

E-mailprocedure
(besloten)