Commissievergaderingen

Vrijdag 20 januari 2023

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Grüne Woche

Werkbezoek
Berlijn

delegatie naar de Benelux Parlementaire Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:15 - 17:00 uur

Werkbezoek Amsterdam over het Nederlandse Slavernijverleden

Werkbezoek
Amsterdam (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Deelname Nederland aan Europese pilot met digitaal reisdocument (25764-141)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Voorstel van het lid Kröger (GL) om een reactie te vragen op NRC-artikel 'Schiphol: ‘Genoeg stikstofrechten verworven'

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informele JBZ-Raad te Stockholm van 25, 26 en 27 januari 2023 (algemeen)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Brief OCW inzake ‘Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’ van 13 januari jl. agenderen voor commissiedebat van 25 januari a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Voorstel uitstel technische briefing Pijler 2

E-mailprocedure
(besloten)