Commissievergaderingen

Woensdag 2 november 2022

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Pensioenonderwerpen (wordt verplaatst naar 19 januari 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Circulaire economie

Commissiedebat
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek met de Hoge Raad

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

MBO Raad presentatie over nieuwste benchmark mbo

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Ondersteuning voor de Nederlandse deelnemers aan het Europese Universiteiten Initiatief

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing door het Planbureau voor de leefomgeving (Pbl) over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rijksbreed cloudbeleid 2022 (26643-904)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging Wegenverkeerswet en intrekking Wet beheer rijkswaterstaatswerken in verband met het vaststellen van een wettelijke grondslag ten behoeve van de implementatie van de herziene richtlijn 2008/96/EG

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:30 - 14:30 uur

Gesprekken Hoge Raad

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

GGZ/ Suïcidepreventie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Bijeenkomst rapporteurs Begrotingsonderzoek OCW

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsvisie seksuele gezondheid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Voorbereidingsgroep voor het rondetafelgesprek over de Tax Governance Code (besloten)

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan (TK 36194)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2023) (36216)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) investeringen in een politiek-bestuurlijke context: 'Waar voor ons geld'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (programma TAZ)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (afschaffing verhuurderheffing) (TK 36219)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten) (TK 36218)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 14:15 - 18:15 uur

Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten

Commissiedebat
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep begrotingsrapporteurs

Gesprek
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Gesprek met de delegatie van de commissie Huisvesting, Stadsontwikkeling, Bouw en Lokaal bestuur van de Duitse Bondsdag

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Arbeidsmarktdiscriminatie (wordt verplaatst naar 15 december 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Overleg vervolg of afronding kennisagenda thema Groeipotentie culturele en creatieve sector

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel van het lid Boswijk (CDA) om een technische briefing te organiseren door het RIVM naar aanleiding van fouten in lijst met top 100 uitstoters

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep Uitvoering van de motie-Leijten/Inge van Dijk (besloten)

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:15 - 18:15 uur

Gesprek met Kinderombudsman over de opvang van kinderen in Ter Apel

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:30 - 21:00 uur

Geurproblematiek

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal