Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 3 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verzoek van het lid Klink (VVD) rondetafelgesprek EU-Mercosur verdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Geplande activiteiten van de commissie

  • ma 07-11-2022 15.45-17.15 uur Bijzondere procedure Brazilliaanse milieuactivivisten over de handelsrelatie met Nederland en de mogelijke gevolgen van het EU-Mercosur Verdrag
  • wo 09-11-2022 11.00 - 12.00 uur Technische briefing inzet BuHa-OS instrumentarium op het terrein van water 
  • do 10-11-2022 13.30-14.30 Gesprek Oegandese oppositieleider Bobi Wine over mensenrechtensituatie in Oeganda
  • do 17-11-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering 
  • di 22-11-2022 19.30 - 22.30 Commissiedebat Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium (voortouw cie. FIN)
  • wo 23-11-2022 13.30 - 17.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel en Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 01-12-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering 
  • do 01-12-2022 14:30 - 15.30 uur Technische briefing VS-beleid export halfgeleiders en halfgeleiderstechnologie naar China, met ASML, ASMI, IMEC en NXP 
  • do 08-12-2022 13.30 - 14.30 uur Technische briefing VS-beleid export halfgeleiders en halfgeleiderstechnologie naar China door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
  • wo 21-12-2022 16.00 - 19.00 uur Commissiedebat Wapenexportbeleid 
  • do 22-12-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering 
  Kerstreces: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

  Nog te plannen activiteiten:
  • Rondetafelgesprek Internationale Klimaatstrategie (begin 2023)
  • Commissiedebat Internationale Klimaatstrategie (na rondetafelgesprek)
  • Rondetafelgesprek over de gevolgen van het EU-Mercosurakkoord (begin 2023)
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie om een overzicht van brandhaarden en potentiële brandhaarden in de wereld waarvandaan (versterkte) migratiestromen op gang kunnen komen, met daarbij een overzicht van de landen in de regio waar in die gevallen opvang in de regio kan plaatsvinden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nederlandse inzet op veiligheid en rechtsorde in Oeganda

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie op het AIV briefadvies over 'urgentie van een nieuwe Nederlandse Afrikastrategie'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording feitelijke vragen over de Begroting Buitenlandse Handel Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2023 (36200 XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming deelname aan technische briefing over de nieuwe VS wetgeving voor de export van halfgeleiders en halfgeleidertechnologie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het rappel op planning beleidsstukken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over de Opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Klimaatbeleid voor ontwikkeling' (Kamerstuk 34124-26)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over de opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Vrede, Veiligheid en Duurzame Ontwikkeling' (Kamerstuk 34124-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag schriftelijk overleg over onder meer de Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne (Kamerstuk 36045, nr. 113).

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Versterking van de publiek-private samenwerking voor internationaal ondernemen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nederlandse Mondiale Gezondheidsstrategie 2023-2030: Samen zorgen voor gezondheid wereldwijd

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over de uitwerking klimaatbudget en toelichting op biodiversiteit daarbinnen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 28 september 2022, over de uitkomst van het overleg over de SDG-toets

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Scorekaarten multilaterale organisaties 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken EU-Mercosur onderhandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fiche: Verordening verbod producten gemaakt met dwangarbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Eindverslag van de rapporteurs voor de EU-agenda voor de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z17585 Aan min. BuHa-OS - verzoek halfjaarlijkse rapportage mondiale ontwikkelingen voedselzekerheid, 23-09-2022
  2. 2021Z08576 Aan min. BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
 23. 23

  Reactie artikel New York Times ontwikkelingen handel Europa en Rusland

  Te behandelen:

  Loading data