Commissiedebat : GGZ/ Suïcidepreventie

De vergadering is geweest

2 november 2022
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
spreektijd 4 minuten per fractie maximaal.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. Helder
  minister voor Langdurige Zorg en Sport

Deelnemers

 • J. van den Hil (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • R. Raemakers (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M. Agema (PVV)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  GGZ

 2. 2

  Monitor contractering ggz en handhavingsmogelijkheden NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Advies van de Gezondheidsraad over 'Preventie en vroege behandeling van eetstoornissen'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over reactie op twee artikelen en een verzoek om een overzicht van wachtlijsten in de ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Eindrapport van ZonMw over Evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over de verzamelbrief ggz en de Rode draden analyse en verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Suïcidepreventie

 9. 9

  Voortgang van de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie en financiering van 113 Zelfmoordpreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Suïcidepreventie - najaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data