Commissievergaderingen

Maandag 31 oktober 2022

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek Jason Hickel en Barbara Baarsma (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Gesprek
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 13:00 uur

Wetsvoorstel Wijziging van de Wpg in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan (hybride)

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 23:00 uur

Pakket Belastingplan 2023

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 12:00 - 17:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Voorstel van het lid Van der Plas (BBB) om een kabinetsreactie te vragen over Woo-besluit stikstofdossier en NPLG

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Initiatiefnota van het lid Kathmann over De herovering van de platformeconomie (35230) (wordt verplaatst naar 30 januari 2023)

Notaoverleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:30 - 17:00 uur

Delegatie IenW

Vergadering
Klompézaal (besloten)

kunstcommissie

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Kunstcommissie

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat - VERPLAATST NAAR 23 NOVEMBER 2022

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)