Commissievergaderingen

Vrijdag 21 oktober 2022

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel (besloten)