Commissievergaderingen

Maandag 11 juli 2022

Europese Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 20:00 uur

COSAC Voorzitters

Werkbezoek
Praag

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Klompézaal (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landbouw- en Visserijraad 18 juli

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Digitale Stelsel Omgevingswet

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)