Commissievergaderingen

Donderdag 23 december 2021

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
VVD Fractiekamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 19:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Alkaya (SP) om een brief te sturen aan de formateur

E-mailprocedure
(besloten)