Commissievergaderingen

Woensdag 22 december 2021

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kabinetsappreciatie concept Strategisch Kompas

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)