Commissievergaderingen

Vrijdag 10 december 2021

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 15:15 uur

High-level Interparliamentary Conference on Migration and Asylum - European Parliament

Gesprek

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Werkbezoek 'Oefenrechtbank cybercriminaliteit'

Werkbezoek
Digitaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel van het lid Bouchallikh (GL) om de regering te vragen de juridische adviezen Schiphol z.s.m. naar de Kamer te zenden

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel tot aankoop schilderij Rembrandt door de Nederlandse staat

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 13:00 uur

[EMAILPROCEDURE}: verzoek van het lid Van den Berg om de nadere verslagen inzake 3 aanhangige wetsvoorstellen ctb in twee stukken te knippen: uw reactie uiterlijk vrijdag 10 december a.s. om 13.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 14:00 - 23:59 uur

Benelux Parlement - Plenair (hybride)

Werkbezoek
Brussel (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek van het lid Belhaj (D66) om de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid uit te nodigen bij het Commissiedebat Discriminatie en Racisme op 15 december a.s. van 14.00 tot...

E-mailprocedure
(besloten)