Commissievergaderingen

Dinsdag 7 december 2021

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema Hervorming pensioenstelsel (digitaal)

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel van de leden Tjeerd de Groot (D66), Boswijk (CDA), Grinwis (CU) om het CD Wadden van 7 december 2021 uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek verplaatsen CD Handelsbetrekkingen Afrika naar januari 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel Amhaouch (CDA) en Stoffer (SGP) om het commissiedebat Spoor (9/12) om te zetten in schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 12:30 - 15:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Klompézaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:15 - 13:35 uur

Aanbieding petitie 'Strafbaar stellen narcistisch misbruik' (digitaal)

Petitie
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:15 - 13:35 uur

Primaat van de Politiek in de Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap voor ambtenaren) (digitaal)

Petitie
Max van der Stoelzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:35 - 13:55 uur

Aanbieding boek ‘Reset de Gemeentelijke ICT’ (via videoverbinding)

Petitie
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:35 - 13:55 uur

Manifest Help de huisarts verzuipt (digitaal)

Petitie
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:40 - 13:55 uur

Petitie 'Red de boeren' (per videoverbinding)

Petitie
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang nieuwe vaststelling en wijziging Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden - 28973-248

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van de leden Kröger, Beckerman, Nijboer en Van Raan om de minister van LNV uit te nodigen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen d.d. 9 december

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorhangprocedure ministeriële regeling vermogenstoetsuitzonderingen per 1 januari 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Gesprek met de Hoge Raad (digitaal) (alleen de toelichting op de kandidaten gaat door)

Gesprek
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Kennismakingsgesprek met Bestuursraad van SZW (digitaal)

Gesprek
(besloten)

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

IPC Taalunie - delegatievergadering (on-line)

Delegatievergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 19:05 uur

Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties (tot nader order uitgesteld i.v.m. uitstel commissiedebat Woningbouwopgave)

Technische briefing
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:45 - 18:00 uur

IPKO januari 2022

Delegatievergadering
Max van der Stoelzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Technische briefing door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Commissiedebat
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:00 - 21:45 uur

Wadden - is verplaatst naar 25 januari 2022

Commissiedebat
(verplaatst)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Benelux parlement - delegatievergadering (on-line)

Delegatievergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:30 - 18:00 uur

Toelichting op nieuwe aanbevelingen leden Hoge Raad (digitaal)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 18:15 - 19:00 uur

Eilandsraad Sint Eustatius

Gesprek
Max van der Stoelzaal (besloten)