Commissievergaderingen

Maandag 8 november 2021

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

COP26 te Glasgow

Werkbezoek
Glasgow

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 11:00 uur

Extra procedurevergadering commissie Financiën (per videoverbinding) in verband met de behandeling van de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

Procedurevergadering
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 18:00 uur

Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (TK 35899)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Thorbeckezaal (besloten)

tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:00 - 17:30 uur

Tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vijfde Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2021-1

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek annuleren van wetgevingsoverleg hedenmiddag

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:30 uur

Werkbezoek Stichting Inlichtingenbureau

Werkbezoek
Utrecht

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 18:30 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (35925-VI) (onderdeel migratie) (zal geen doorgang vinden)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landbouw- en Visserijraad 15 en 16 november 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Reparatiewet WtBK (35811)

Wetgevingsoverleg
Max van der Stoelzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Paternotte, mede namens fractie Den Haan, om kabinet te vragen hoe Nederland zich voorbereidt op inkoop/inzet coronamedicatie.

E-mailprocedure
(besloten)