Commissievergaderingen

Vrijdag 24 september 2021

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

Waddeneilanden - vindt geen doorgang maar wordt tot nader order uitgesteld

Werkbezoek
Waddeneilanden (verplaatst)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Bureau meeting (Hybrid)

Vergadering
Strasbourg (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[INVENTARISATIE] Artikelen uit de Mijnbouwwet waarop de commissie een toelichting wenst

E-mailprocedure

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiƫn

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Verordening voor Europese groene obligaties

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)