Werkbezoek : Waddeneilanden - vindt geen doorgang maar wordt tot nader order uitgesteld

De vergadering is verplaatst

24 september 2021
9:00 - 18:00 uur
Locatie: Waddeneilanden
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(werkbezoekgeen doorgang, wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum).

De Volgende leden hebben zich aangemeld: Peter de Groot (VVD), Minhas (VVD), Aukje de Vries (VVD), De Hoop (PvdA)  Rudmer Heerema (VVD), Tjeerd de Groot (D66), Van Houwelingen (FvD) en Van der Plas (BBB). 

Bijlage