E-mailprocedure : [INVENTARISATIE] Artikelen uit de Mijnbouwwet waarop de commissie een toelichting wenst

De vergadering is geweest

24 september 2021
12:00 uur
Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
In het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 15 september 2021 heeft de minister naar aanleiding van de gaswinning onder Waddenzee aan de Kamer verzocht aan te geven op welke artikelen van de Mijnbouwwet de Kamer een toelichting wenst. De minister gaf toen zelf aan dat hij in elk geval specifiek zou ingaan op de artikelen 18 en 21 van de Mijnbouwwet (zie bijgevoegde conceptverslag van het commissiedebat). Tijdens het commissiedebat gaf uw voorzitter aan dat de minister hierover per brief zou worden geïnformeerd.
 
Bij deze verzoek ik u uiterlijk vrijdag 24 september 2021 te 12.00 uur aan te geven op welke artikelen van de Mijnbouw u een toelichting wenst. Op basis van deze inventarisatie zal de brief aan de minister worden opgesteld.
 

Dennis Nava
Griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
 

Agendapunten

  1. 1

    Inventarisatie van artikelen uit de Mijnbouw waarop de Commissie een toelichting wenst

    Te behandelen:

    Loading data