Commissievergaderingen

Woensdag 22 september 2021

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorgenomen besluit tot oprichting van de vereniging Neth-ER

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorhang ontwerpbesluit Tijdelijk besluit nul-emissiezones en Uitvoeringsagenda zero emissie stadslogistiek

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorhang Ontwerpbesluit in verband met het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Gesprek Benoemingscommissie plv. leden TIB met de Commissie van Aanbeveling

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verkenning eigen risico naar vaste eigen bijdragen en evaluatie naar financieel maatwerk door gemeenten (TK 29689-1109)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Drie brieven betreffende regels toezicht op nieuwe zorgaanbieders (jaarverantwoording)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tiende incidentele suppletoire begroting) (TK 35895)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting) TK 35884)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Verordening Raamwerk Europese Digitale Identiteit (22112-3161)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 392) (Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19) (TK 35899)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting) (35901)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel van de leden Bisschop (SGP) en Van der Plas (BBB) om een reactie van de minister te vragen op de brief van LTO en Cumela over uitstel voor de vanggewasverplichting bij maïsteelt op zand- en...

E-mailprocedure
(besloten)