Gesprek : Gesprek Benoemingscommissie plv. leden TIB met de Commissie van Aanbeveling

De vergadering is geweest

22 september 2021
12:30 - 13:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
De Benoemingscommissie bestaat uit de leden:
-Van Ginneken (D66)
-Leijten (SP)
-Rajkowski (VVD)

Bijlage

Deelnemers

  • R.M. Leijten (SP)
  • Q.M. Rajkowski (VVD)
  • L.M. van Ginneken (D66)