Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 392) (Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19) (TK 35899)

De vergadering is geweest

22 september 2021
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 392) (Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19)

    Te behandelen:

    Loading data