Commissievergaderingen

Vrijdag 4 juni 2021

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
(besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Benelux Parlement - Permanent Comité

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wetsvoorstel tot goedkeuring van de Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (Trb. 2021, 20)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wetsvoorstel tot goedkeuring van de Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Trb. 2021, 21)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Van Campen (VVD) en Thijssen (PvdA) voor de opzet van het rondetafelgesprek over het GLB

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] voorstel van de rapporteurs Van der Laan (D66) en Van Houwelingen (FvD) om een openbare digitale briefing te houden met ambtenaren VWS en FIN over het financieel beheer ministerie VWS

E-mailprocedure
(besloten)