Commissievergaderingen

Donderdag 27 mei 2021

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 142nd Assembly and related meetings (virtual format)

Werkbezoek
On-line (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Noodhulp (verplaatst naar 10 juni)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Fosfaatrechtenstelsel (verplaatst naar 3 juni 2021)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Mensenhandel en prostitutie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van docent wiskunde om op dinsdag 1 juni a.s. een petitie te mogen aanbieden over het spoedig vaccineren van docenten

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Onderwijs en corona po/vo, inzake loslaten 1,5m afstandsmaatregel in het voortgezet onderwijs

Commissiedebat
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (R: aan Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ARK: aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Technische briefing Afghaanse Tolken

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit) (35805)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag 2020 Adviescollege Toetsing Regeldruk

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Deltafonds 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Deltafonds 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Infrastructuurfonds 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Infrastructuurfonds 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Deltafonds (J)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Infrastructuurfonds (A)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (35769)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (35830-VI-2) (vragen aan regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (vragen aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020 (35830-VI-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020 (35830-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Circulaire economie

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
K4

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Klimaat en energie (verplaatst naar 10 juni)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2020 bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) door Algemene Rekenkamer, vragen aan het kabinet

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2020 bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) door Algemene Rekenkamer, vragen aan de Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Masterclass Defensie door HCSS/TNO en Clingendael

Gesprek

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie Rijksministerraad op AIV-advies "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied”

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie energiebelasting

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Staat van de Rijksverantwoording 2020 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2020 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen gesteld aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) over 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2020 (IX)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2020 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Staat van de Rijksverantwoording 2020 (vragen gesteld aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport/brief Algemene Rekenkamer (Aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport/brief Algemene Rekenkamer (Aan Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Defensie 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 - 35830 -XV-2-ARK - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK) SZW

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 - 35830-XV-2-REG - vragen aan Regering (REG) SZW

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 - 35830-XV SZW

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 – 35830-XV-1

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 - 35830-XVI-2-REG vragen aan Regering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 - 35830-XVI-2-ARK vragen aan Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 - 35830-XVI-1

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Aanbeveling Covid19 monitoring afvalwater

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 - 35830-XVI

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Provinciefonds 2020 (TK 35830-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 (TK 35830-VII-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020 (TK 35830-III-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020 (TK 35830-III)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Provinciefonds 2020 (TK 35830-C-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2020 (TK 35830-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Provinciefonds (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 35830-C-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (vragen aan de regering) (TK 35830-VII-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet van de Koning 2020 (TK 35830-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 35830-VII-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) (TK 35789)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij de Staten Generaal (vragen aan de regering) (TK 35830-IIA-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij de Staten Generaal (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 35830-IIA-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Gemeentefonds 2020 (TK 35830-B-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (TK 35790)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2020 (TK 35830-IIB-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (TK 35784)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag van de Koning 2020 (TK 35830-I-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2020 (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 35830-IIB-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Staten Generaal 2020 (TK 35830-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 35830-III-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Provinciefonds (vragen aan de regering) (TK 35830-C-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (vragen aan de regering) (TK 35830-III-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet (35759)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2020 (vragen aan de regering) (TK 35830-IIB-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 (TK 35830-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij de Koning (vragen aan de regering) (TK 35830-I-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag 2020 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door Algemene Rekenkamer - vragen aan de regering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Gemeentefonds (vragen aan de regering) (TK 35830-B-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door Algemene Rekenkamer - vragen aan de Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij de Koning (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 35830-I-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Gemeentefonds (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 35830-B-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Gemeentefonds 2020 (TK 35830-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie inzake rapporten Werk aan Uitvoering: het versterken van de publieke dienstverlening (29362-290)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Staten Generaal 2020 (TK 35830-IIA-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Steunmaatregelen i.v.m. de coronacrisis (TVL) en de uitvoering daarvan (via videoverbinding) TOT NADER ORDER UITGESTELD

Technische briefing
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Introductiebijeenkomst Rathenau Instituut (digitaal)

Gesprek
Tilanuskamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Technische briefing van de Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsrapport bij het Jaarverslag 2020 (videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 18:00 uur

EMAILPROCEDURE Verzoek brief minister over aflopende Bangladesh Akkoord

E-mailprocedure
(besloten)