Commissiedebat : Circulaire economie

De vergadering is geweest

27 mei 2021
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)
 
In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang strategische aanpak batterijen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Tweede wijziging Landelijk Afvalbeheerplan en aankondiging Circulair Materialenplan 1

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verduurzaming van kunstgrasvelden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Statiegeld metalen drankverpakkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Van wegwerpplastics naar praktische oplossingen voor hergebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vaststelling Afvalpreventieprogramma Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Opvolging verkenningen Taskforce Herijking Afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken chemische recycling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Doelstelling aluminium en ferro-metalen verpakkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (Kamerstuk 32852-138)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verkenning naar het voorkomen van verbranding van recyclebare materialen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nahang Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Informatieplicht over ZZS in afgegeven afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Circulaire Economie en de factor arbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Resultaat gesprekken alternatief afvalstoffenbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Monitor Plastic Pact NL 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage circulair textiel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoeken en toezeggingen Circulaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verstrekking gevraagde stukken inzake importheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie op de Integrale Circulaire Economie-rapportage door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

  Te behandelen:

  Loading data