Commissievergaderingen

Maandag 19 april 2021

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2e deelsessie 2021 (hybrid session)

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Meeting of Secretaries of Delegations (on-line)

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Mobiliteitsonderwerpen (spoor, ov en MIRT)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[SPOED EMAILPROCEDURE] Verzoek minister VWS om de wetsvoorstellen Quarantaineverplichting inreizigers en Tijdelijke wet testbewijzen covid-19 nog voor het meireces te behandelen:

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie Afghanistan

Technische briefing
Troelstrazaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

CBR

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landbouw- en Visserijraaad

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Voorstel van het lid Boulakjar (D66) om het commissiedebat Spoor op 22 april 2021 te verplaatsen

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Artikel-100 brief over de voorgenomen uitzending van militairen naar Afghanistan

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)