Notaoverleg

CBR

Notaoverleg: "CBR"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg CBR op 19 april 2021; notaoverleg met één uur verlengd en agendapunten toegevoegd
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 19 april 2021, over CBR
Stenogram
Download CBR (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

11
Verlenging coulancemaatregelen in verband met COVID-19 maatregelen en reactie op de motie van het lid Postma c.s. over oplossingen om touringcarbedrijven door de crisis heen te helpen en de gewijzigde motie van het lid Öztürk over in gesprek gaan met verzekerings- en leasemaatschappijen over uitstel van maandelijkse betalingen voor taxichauffeurs

Te behandelen:

18
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: