Commissievergaderingen

Maandag 1 maart 2021

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

'Hoe gaat het met thuiswonende ouderen tijdens COVID-19: inzichten uit de literatuur' (bijlage bij Stand van zakenbrief COVID-19 en kabinetsreactie op 100e en 101e OMT-advies) (TK 25295-995)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Antwoorden op vragen commissie overleg inzake voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (Kamerstuk 27926-330)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Mededeling Europees Democratie Actieplan (TK 22112-3028)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen) (TK 32847-717)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Committee Meetings (on-line)

Werkbezoek
On-line (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Inbrengdatum so verplaatsen naar 4 maart tbv Geannoteerde Agenda voor de JBZ-Raad van 11-12 maart 2021

E-mailprocedure
(besloten)