Commissievergaderingen

Dinsdag 8 december 2020

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:30 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES inzake wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

Ouders, zwemleraren, onderwijzers en andere betrokken Nederlanders - 'Laat de zwemlessen wél doorgaan'

Petitie
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

ORS-bewonersdelegatie "Omwonenden Schiphol de dupe van het groeiverdienmodel en het gebrek aan rechtsbescherming" (via videoverbinding)

Petitie
Tilanuskamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Petitieaanbieding E- screener - No way (via videoverbinding)

Petitie
Vondelingkamer

Financiën

Tijd vergadering tot 13:30 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Voorstel behandeling novelle BIK (35659)

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Energieraad 14 december 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) (TK 27926-330)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 16:00 - 16:45 uur

Beneluxparlement - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Rommekamer (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Aanvullende Artikel 100-inzet in de strijd tegen ISIS

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Internationale rechtsorde in het digitale domein

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:30 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Alternatief voorstel WGO Novelle BIK

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 21:00 uur

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Procedurevergadering van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
K4 (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek Kiesraad inzake de Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19

Gesprek
Thorbeckezaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 17:30 - 19:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Delegatievergadering via videoverbinding

Vergadering
Rommekamer (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 19:45 uur

Besloten technische briefing over KLM

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Technische briefing door het ministerie BZK inzake de tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19

Technische briefing
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Gevangeniswezen Sint Maarten (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)