Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 08 december 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 8 december 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

17
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda videoconferentie informele Raad voor Consumentenbescherming van 7 december 2020 (Kamerstuk 21501-30-513)

Te behandelen:

19
Voortgang van enkele onderling samenhangende onderwerpen op het terrein van aanbesteden: de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen ter versterking van de rechtsbescherming bij aanbesteden en de stand van zaken van het vervolgprogramma Beter Aanbesteden

Te behandelen:

21
Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Sienot over 'de ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst

Te behandelen:

22
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) overleggen commissie EZK
23
Vastgestelde EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2021 Europese Commissie
24
Planning procedurevergaderingen na het zomerreces, vindt plaats op de dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur (data na het voorjaars- en verkiezingsreces zijn onder voorbehoud):

Details

Kerstreces 2020: 18 december 2020 t/m 11 januari 2021
  • 19 januari 2021
  • 2 februari 2021
  • 9 februari 2021
Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: 12 februari t/m 22 maart 2021
  • 30 maart 2021
  • 13 april 2021
Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021
  • 11 mei 2021
  • 25 mei 2021
  • 8 juni 2021
  • 22 juni 2021
  • 6 juli 2021
Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

 
25
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen EZK
31
Stafnotitie - Videoconferentie - Informele Raad voor Concurrentievermogen (Consumentenbescherming) d.d. 7 december 2020
32
EU-signalering EZK - Videoconferentie - Informele Telecomraad d.d. 7 december 2020
35
36
Voorstel opzet rondetafelgesprek Familiebedrijven