Notaoverleg : Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

De vergadering is geweest

8 december 2020
17:00 - 21:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Herziene convocatie in verband met toevoeging agendapunt.

Spreektijden (1e/2e termijn):
VVD: 8/4 minuten
PVV/CDA/D66/GL/SP/PvdA: 6/3 minuten
Overige fracties: 4/2 minuten 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Kaag
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

 • A. Weverling (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Nota 'Van voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Initiatiefnota van de leden Voordewind, Alkaya, Van den Hul en Van Ojik over Tegen slavernij en uitbuiting - een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie op SER-advies ‘Kansen pakken en risico’s beheersen; Over de samenhang tussen de SDG’s en IMVO’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport evaluatie IMVO-convenanten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 september 2020, over Oeigoerse dwangarbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op het National Baseline Assessment (NBA) “Bedrijfsleven & Mensenrechten - Een onderzoek naar de stand van de implementatie van de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights in Nederland”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data