Commissievergaderingen

Dinsdag 21 januari 2020

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele JBZ-Raad in Kroatië 23-24 januari 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Besloten toelichting door het ministerie van Financiën op de beleidsdoorlichting Artikel 11 Financiering Staatsschuld

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Algemene Rekenkamer "Bankenresolutie in Nederland; Voorbereiding op mogelijk falen van middelgrote en kleine banken door DNB"

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verslag Europese Rekenkamer inzake EU-vereisten voor nationale begrotingskaders

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieden van een briefing over de kwetsbaarheid in de producten Citrix

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:45 - 16:45 uur

Voorbereidingsgroep afspraak kosten en baten vervoersmodaliteiten met RLI en PBL

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 27 januari 2020 - algemeen overleg is omgezet in een schriftelijk overleg op 20 januari 2020

Algemeen overleg
(verplaatst)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Tweede Kamer, Oudkamer (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020

Algemeen overleg
(verplaatst)