Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 21 januari 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 21 januari 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek WISE tot aanbieding petitie/'stukje Hemweg'
3
Verzoek Consumentenbond tot aanbieding petitie m.b.t. onderzoek naar digitale veiligheid van apparaten oftewel ‘slimme apparaten’ of ‘IoT’ d.d. 28 januari 2020
6
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken

Te behandelen:

20
Nadere informatie over de voorgenomen verkoop van Eneco en het verkoopproces, met name over de formele rol ten aanzien van het toetsen van de verkoop van Eneco conform artikel 86f van de Elektriciteitswet 1998, en het tijdspad

Te behandelen:

42
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten, geplande en nog te plannen algemeen overleggen commissie EZK
45
Programma rondetafelgesprek Strategisch Actieplan Artificiële Intelligentie (AI)
48
Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 december 2019, over het bericht dat voor de productie van houtige biomassa op grote schaal hele bomen gebruikt worden in tegenstelling tot wat de minister eerder beweerde

Te behandelen: