E-mailprocedure : Aanbieden van een briefing over de kwetsbaarheid in de producten Citrix

De vergadering is geweest

21 januari 2020
14:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 21 januari 2020 15:08
Aan: GC-Commissie-BiZa ; GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure aanbod briefing over de kwetsbaarheid in Citrix
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid en voor Binnenlandse Zaken,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het voorstel wordt gesteund door een meerderheid.
 
De convocatie volgt.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 21 januari 2020 10:18
Aan: GC-Commissie-J&V ; GC-Commissie-BiZa
Onderwerp: Rappel i.v.m. wijziging aanmeldingstijd betreffende een briefing over de kwetsbaarheid in de producten Citrix
 
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
 
Bijgaand (zie deze link) treft u aan een verzoek van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de kwetsbaarheid in de producten Citrix op korte termijn een technische briefing aan te bieden.
Deze briefing kan plaatsvinden op donderdagmiddag 23 januari 2020.
 
Ik verzoek u uiterlijk vandaag, dinsdag 21 januari om 14.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet op dit aanbod wilt ingaan.
 
Met vriendelijke groet,
Patricia Tielens-Tripels 
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 20 januari 2020 16:27
Aan: GC-Commissie-J&V ; GC-Commissie-BiZa
Onderwerp: Aanbieden van een briefing over de kwetsbaarheid in de producten Citrix
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
 
Bijgaand (zie deze link) treft u aan een verzoek van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de kwetsbaarheid in de producten Citrix op korte termijn een technische briefing aan te bieden.
Deze briefing kan plaatsvinden op donderdagmiddag 23 januari 2020.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, dinsdag 21 januari om 10.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet op dit aanbod wilt ingaan.
 
Met vriendelijke groet,
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Kwetsbaarheid in producten Citrix

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven