Commissievergaderingen

Vrijdag 13 december 2019

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Geannuleerd Brussel (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 12:00 - 14:45 uur

Baretuitreiking Korps Commandotroepen

Werkbezoek
Roosendaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Gesprek met de State Counsellor van Myanmar, H.E. Daw Aung San Suu Kyi GEANNULEERD

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Van Dam (CDA) om, voorafgaand aan het rondetafelgesprek Rechtshandhaving op 18 december 2019, de minister voor Rechtsbescherming de brief te vragen die de minister op 5 november 2019 heeft geschreven aan de...

E-mailprocedure
(besloten)

Financiƫn

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek tot uitstel AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders (d.d. 18 december, 10.00-13.00 uur)

E-mailprocedure
(besloten)