Commissievergaderingen

Vrijdag 12 april 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2e deelsessie 2019

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 08:30 - 10:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Bureau of the Assembly

Vergadering
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Seminar GSM and Rose-Roth

Werkbezoek
Antalya, Turkey (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

Werkbezoek naar Brussel (is verplaatst naar 3 juni 2019)

Werkbezoek
Brussel (verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Uitkomst experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Verzoek lid Veldman (VVD), mede namens het lid Diertens (D66) om AO Medische preventie d.d. 18 april a.s. te verplaatsen

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij - 35146

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)