Commissievergaderingen

Dinsdag 26 februari 2019

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - Werkbezoek aan Brits Parlement

Werkbezoek
Londen (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verdrag tussen VS en Nederland inzake status personeel VS in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

E-mailprocedure inzake het voorstel om een technische briefing bij de AIVD te Zoetermeer in te plannen op dinsdag 12 maart 2019 en uw deelname te inventariseren

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel technische briefing en aansluitend rondetafelgesprek HSL-Zuid

E-mailprocedure
(besloten)