Commissievergaderingen

Maandag 11 februari 2019

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Initiatiefnota van het lid Van den Bosch over een ambitieus reservistenbeleid

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om de gisteren (6 februari 2019) ontvangen evaluatie door de CTIVD inzake de wegingsnotities (Toezichtsrapport IVD 60) en de bijbehorende kabinetsreactie toe te voegen aan het Algemeen Overleg...

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 18 en 19 februari 2019

Inbreng schriftelijk overleg

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek Moorlag (PvdA) om een gesprek te organiseren met de organisatoren van de Klimaatmars van scholieren

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:40 uur

Arbeidsparticipatie van vrouwen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal