Debat geweest
11 februari 2019 12:00
Inbreng schriftelijk overleg

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 18 en 19 februari 2019

Inbreng schriftelijk overleg: "Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 18 en 19 februari 2019"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg op 11 februari 2019 t.v.v. de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 18 en 19 februari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Indien een van de leden een VSO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaande aan de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 18 en 19 februari 2019 dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 12 februari 2019
3
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 29 en 30 november 2018 (21 501-30, nr. 445)

Te behandelen: