Commissievergaderingen

Donderdag 31 januari 2019

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek werkende armen

Vergadering
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Gesubsidieerde rechtsbijstand (voortzetting beantwoording eerste termijn + tweede termijn)

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Wij Zien Je Wel (WZJW) toelichting op tussenrapportage en pilot projecten (verplaatst naar 7 februari)

Gesprek
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Passend onderwijs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 14:00 uur

Ambassadeursconferentie

Gesprek
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Diertens (D66) om een reactie te vragen van de staatssecretaris van BZK op de mogelijke consequenties van de opgelegde sancties aan het Venezolaanse staatsoliebedrijf voor het Caribisch deel van het Koninkrijk, n.a.v...

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep EMU-Conferentie (Rommekamer)

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Zwangerschap en geboorte (verplaatst naar 29 november 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - algemeen overleg verplaatst naar 7 maart 2019 van 10.00 - 13.00 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Gevolgen van een no-deal Brexit, in het bijzonder voor geneesmiddelen, medische technologie en medisch onderzoek - 23987-297

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met het wetsvoorstel btw-behandeling van vouchers

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

e-id/ paspoorten (het AO wordt tot nader order uitgesteld).

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep verantwoordingsactiviteit: V-100

Vergadering
Kuyperkamer (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inbreng nader verslag inzake algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) - 34972

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Resultaten flitspeiling inzake omschakeling tussen zomer- en wintertijd en interviews sectoren 'zomertijd-wintertijd'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informatie over het beleid van het kabinet ten aanzien van het aanbieden van stukken aan de Kamer die als gevolg van een Wob-besluit openbaar zijn gemaakt

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Bedrijfslevenbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Rechtspraak

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Vergadering
Schaepmankamer (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Voorlichting Raad van State geschillenregeling

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Gesprek met de Eurocommissaris Andrus Ansip inzake desinformatie en beïnvloeding verkiezingen

Gesprek
Suze Groenewegzaal

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 17:15 - 18:45 uur

Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:30 uur

E-mailprocedure onderzoeksvraag Onderzoekraad voor Veiligheid inzake vuurwerkramp Enschede

E-mailprocedure
(besloten)