Algemeen overleg : Passend onderwijs

De vergadering is geweest

31 januari 2019
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 7 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Toezeggingen over Passend Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verplichte eindtoets in het speciaal (basis) onderwijs vanaf schooljaar 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over een verplichte eindtoets in het speciaal (basis)onderwijs vanaf schooljaar 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vervolg praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en ‘Zicht op besteding van de middelen voor passend onderwijs’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over de regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een brief om aandacht voor problemen rond financiering vwo-opleiding via vavo

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nahang Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2019

  Te behandelen:

  Loading data