Algemeen overleg : Rechtspraak

De vergadering is geweest

31 januari 2019
14:30 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • M. van Nispen (SP)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • F. van Oosten (VVD)
 • M. Groothuizen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op de motie van de leden Van Oosten en Van Dam over de besluitvaardigheid van de rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'De selectie voor rechters geanalyseerd'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Digitalisering rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie artikel "Juristen laten weinig heel van werkwijze e-Court"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang programma Tolken in de Toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitwerking scenario griffierechten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Bekostigingssystematiek rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Digitalisering rechtspraak civiel en bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 november 2018, over de brandbrief van rechters over de toekomst van de rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken en ontwikkelingen in het traject Maatschappelijk effectieve rechtspraak (MER)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarplan Rechtspraak 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de toepassing van artificiële intelligentie en algoritmen in het domein van de rechtspleging

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verkenning wenselijkheid afschaffen verplichte procesvertegenwoordiging hoger beroep kantonzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wettelijk leeftijdsontslag rechters

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake verzoek Scholtens Advocaten, namens Comité tot behoud van een volwaardige rechtbank in Lelystad, om aandacht voor ontwikkelingen rondom rechtbank Lelystad i.h.k.v. motie van het lid Oskam c.s. over middelen vrijmaken om rechtbanken in krimpregio's open te houden (Kamerstuk 34300-VI-34)

  Te behandelen:

  Loading data