Algemeen overleg

Rechtspraak

Algemeen overleg: "Rechtspraak"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg rechtspraak op 31 januari 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 januari 2019, over Rechtspraak

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

9
Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 november 2018, over de brandbrief van rechters over de toekomst van de rechtspraak

Te behandelen:

12
15
Reactie op verzoek commissie inzake verzoek Scholtens Advocaten, namens Comité tot behoud van een volwaardige rechtbank in Lelystad, om aandacht voor ontwikkelingen rondom rechtbank Lelystad i.h.k.v. motie van het lid Oskam c.s. over middelen vrijmaken om rechtbanken in krimpregio's open te houden (Kamerstuk 34300-VI-34)

Te behandelen: