Commissievergaderingen

Vrijdag 25 januari 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2019

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 08:30 - 10:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Bureau of the Assembly

Vergadering
Straatsburg (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het lid Weverling (VVD) om het algemeen overleg Natuur, dat gepland staat op woensdag 30 januari 2019 van 13.00 tot 16.00 uur, met twee weken uit te stellen en om de spreektijd van dit...

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een brief van de minister voor Medische Zorg over de berichtgeving dat een meerderheid van het personeel een sluiting van Bronovo steunt, maar niet het tempo waarin

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Ambtshalve toekenning kindgebonden budget

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Beleidsreactie op de beleidsdoorlichting van de Directie Emancipatie (DE)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)